>Εμπορική: Πρωτοβουλία για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας

>
Την πρωτοβουλία “This is Greece” για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανακοινώνει σήμερα σε ειδική εκδήλωση η Εμπορική Τράπεζα, μέλος του ομίλου της Credit Agricole.

Η Εμπορική Τράπεζα επιδιώκει με την ενέργεια αυτή να αναδείξει την υγιή και δυναμική πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προβάλλοντας ενδεικτικά παραδείγματα επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που εξακολουθούν να δημιουργούν, να καινοτομούν και να παράγουν, επιτυγχάνοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, εν μέσω των εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.

Η πρωτοβουλία “This is Greece” απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα καθώς και στο ευρύ κοινό, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Η Εμπορική Τράπεζα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, έχει ήδη υλοποιήσει δύο βασικές ενέργειες.

Η κεντρική ενέργεια αφορά στη χορηγία της ανάπτυξης του διαδικτυακού blog www.this-is-greece.gr, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω προώθηση και στήριξη της πρωτοβουλίας και «πλατφόρμα» για την προβολή θετικών παραδειγμάτων από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Συγκεκριμένα, στο διαδικτυακό αυτό τόπο το ευρύ κοινό καλείται να καταθέσει παραδείγματα, εμπειρίες, σκέψεις και προτάσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και απλούς εργαζόμενους που λειτουργούν σωστά και πετυχαίνουν τους στόχους τους, «πρεσβεύοντας» καθημερινά την παραγωγική και δημιουργική πλευρά της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Εμπορική Τράπεζα ανέλαβε τη χορηγία της παραγωγής ταινίας διάρκειας 15 λεπτών για την προώθηση της πρωτοβουλίας, με τίτλο “This is Greece-Thinking differently, acting differently”, στην οποία παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων επιχειρηματιών, που διακρίνονται εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων για την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή παραγωγικότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματική τους συμπεριφορά.

Η Εμπορική Τράπεζα θα παραχωρήσει την ταινία αυτή στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στο Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, καθώς και σε όλους τους επίσημους φορείς που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο τη μέγιστη δυνατή περαιτέρω προβολή και αξιοποίησή της.

Η Εμπορική Τράπεζα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς και μέσω του δικτύου της Credit Agricole, έχει ήδη εξασφαλίσει την προβολή της ταινίας σε επιχειρηματικά συνέδρια και συναντήσεις επενδυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Στο σημερινό δυσμενές και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, η χώρα διατηρεί μία έντονα παραγωγική και δημιουργική πλευρά, την οποία αξίζει να προβάλουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στη σταδιακή μεταβολή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί. Πρεσβευτές αυτής της Ελλάδας πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που εργάζονται σκληρά, στηρίζουν τους εργαζόμενους και τους πελάτες τους, παράγουν αξία και διακρίνονται για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφειά τους. Αυτή την πλευρά της Ελλάδας είναι που καλούμε όλους να στηρίξουν και να αναδείξουν μέσα από το blog της πρωτοβουλίας “This is Greece”». δήλωσε ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας και πρόσθεσε ότι:

«Η πρωτοβουλία ‘This is Greece’ επισφραγίζει τη δέσμευση της Εμπορικής Τράπεζας για τη στήριξη της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η Εμπορική Τράπεζα, με τη δύναμη της Credit Agricole, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εγχώριων επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους ουσιαστική ρευστότητα και πραγματικές λύσεις στις ανάγκες τους, επιβραβεύοντας τη συνέπειά τους και στηρίζοντάς έμπρακτα τα αναπτυξιακά τους σχέδια εντός και εκτός Ελλάδας».