>Εμπορική Tράπεζα: Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

>
Η “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, στη συνεδρίασή του της 6ης Μαΐου 2011, έξέλεξε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Yves NANQUETTE του Henri (Yβ ΝΑΝΚΕΤ του Ανρί) ως νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Christophe NOEL του Gonzague (Κριστόφ ΝΟΕΛ του Γκονζάγκ), Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν αυτού η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: – Ο κ. Christophe NOEL του Gonzague (Κριστόφ ΝΟΕΛ του Γκονζάγκ), μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Mέλη:

– Η κα Emmanuelle YANNAKIS του Emmanuel (Εμμανουέλ ΓΙΑΝΝΑΚΗ του Εμμανουέλ), μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

– Ο κ. Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του Πύρρου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.