>Η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Attica Bank

>

Την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Attica Bank με την Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, ανακοίνωσε προ ολίγου ο πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος της Attica Bank, κ. Ιωάννης Γαμβρίλης.

Όπως είπε, η Attica Finance θα δραστηριοποιηθεί σε συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά έργα που θα σχετίζονται με αναδιάρθρωση των ΟΤΑ, σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων υποδομής μέσω ΣΔΙΤ, σε έργα που αφορούν επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε έργα που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Γαμβρίλη, στις επόμενες κινήσεις της Attica Bank θα είναι η ενδυνάμωση της παρουσίας της με οργανική ή και μη οργανική ανάπτυξη, με στόχο αύξηση του μεριδίου αγοράς, από το 1,5% στο 3%. Όπως αποκάλυψε, μεγάλος διεθνής οίκος έχει ολοκληρώσει μελέτη για το μέλλον της Attica Bank, η οποία κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Γαμβρίλης επανέλαβε τη θέση του ότι η αναδιοργάνωση στον τραπεζικό κλάδο είναι αναπόφευκτη, αλλά οι συγχωνεύσεις στο όνομα των συγχωνεύσεων θα πρέπει να αποτραπούν. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ισχυρή παρουσία του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΑΝ) στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank και έθεσε τον προβληματισμό για το πως θα πρέπει να κινηθούν μελλοντικά τα ασφαλιστικά ταμεία για την αξιοποίηση των αποθεματικών τους. Όπως είπε, στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank θα μπορούσαν να εισέλθουν και άλλα υγιή ασφαλιστικά ταμεία, όπως των δημοσιογράφων.

Σημειώνεται ότι στην Attica Bank, ποσοστό 19% ελέγχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (το οποίο, όπως είπε ο κ. Γαμβρίλης δεδομένου ότι ανήκει κατά 100% στο Δημόσιο, θα μπορούσε να διατεθεί) και ποσοστό 22,5% το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις, ο κ. Γαμβρίλης είπε «όλοι συζητάμε, αλλά δεν μπορεί αν υπάρξει κάτι πριν υπάρξουν μελέτες».

Επίσημη ανακοίνωση

Στα πλαίσια των κινήσεων διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της θυγατρικής της εταιρείας Attica Finance ΑΕΠΕΥ, η οποία αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της Αttica Bank με τη Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Η Attica Finance πρόκειται να ενεργοποιηθεί σε τομείς της οικονομίας με θετικές προοπτικές, δραστηριοποιούμενη ενδεικτικά:

• Σε συμβουλευτικά και χρηματοδοτικά έργα που θα σχετίζονται με αναδιάρθρωση των ΟΤΑ,
• Σε προγράμματα χρηματοδότησης έργων υποδομής μέσω ΣΔΙΤ,
• Σε έργα που αφορoύν επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Σε έργα που σχετίζονται με την οργάνωση και διαχείριση επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης.
• Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στη νέα εταιρεία, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Attica Bank κ. Ιωάννης Γαμβρίλης, σημείωσε τα εξής:

« Η παρούσα κατάσταση αποτελει μοναδική ευκαιρία για μια συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση της ελληνικής οικονομίας και για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.

… Στις εξελίξεις αυτές, η Τράπεζα έχοντας την στήριξη του βασικού της μετόχου, του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ- ανταποκρίνεται διερευνώντας και υλοιποιώντας συνεργασίες με υγιείς και δραστήριες δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να εκμεταλλευτεί την μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε νέους τομείς δραστηριότητας, η Attica Bank δημιoυργεί την Attica Finance ΑΕΠΕΥ, σε συνεργασία με την Δυναμική Χρηματιστηριακή, ως όχημα για τη δραστηριοποίηση της Τράπεζας στους τομείς αυτούς.»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο αλλά και το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δραστηριότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας θα οδηγήσει μελλοντικά στην απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων αναδεικνύοντας νέες ανάγκες, η Attica Bank δημιουργεί την Attica Finance, ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα που είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες αυτές παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.