>Με υψηλότερα επιτόκια από αύριο οι τράπεζες

>
Μαζικό χαρακτήρα λαμβάνει από αύριο η άνοδος των επιτοκίων σε δάνεια και καταθέσεις, με ωφελημένους τους καταθέτες και ζημιωμένους τους δανειολήπτες. Μετά το «πράσινο» φως ανόδου του κόστους χρήματος που έδωσε η ΕΚΤ στις 7 Απριλίου, ανεβάζοντας το επιτόκιο του ευρώ στο 1,25%, δανειολήπτες και καταθέτες μπαίνουν ουσιαστικά από αύριο στη «ζώνη» των ακριβότερων επιτοκίων.

Για τους καταθέτες, που ούτως ή άλλως έχουν μάθει να ζουν με υψηλές αποδόσεις, η αύξηση αυτή είναι ευπρόσδεκτη, τη στιγμή μάλιστα που δεδομένα θα έχει και διάρκεια. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα επιτόκια των καταθέσεων θα επηρεαστούν ανοδικά τους επόμενους μήνες από τα επιτόκια της αγοράς χρήματος και το βασικό επιτόκιο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι το επιτόκιο της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί στο 1,75% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, για τις ελληνικές τράπεζες, η άνοδος των επιτοκίων καταθέσεων θα είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ύφεσης, η οποία «ροκανίζει» τις αποταμιεύσεις, καθιστώντας πολύτιμη και άρα ακριβοπληρωμένη τη ρευστότητα από καταθέσεις.

Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2010 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2011, οι απώλειες καταθέσεων για τις εγχώριες τράπεζες ξεπέρασαν τα 40 δις. ευρώ. Η συρρίκνωση της καταθετικής βάσης των τραπεζών αποτυπώνεται στα υψηλά επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες για την προσέλκυση καταθέσεων και τα οποία ξεπερνούν ακόμη και το 5% σε περιπτώσεις τραπεζών με αυξημένες ανάγκες ρευστότητας. Η αύξηση των επιτοκίων είναι ορατή ακόμη και στα επιτόκια ταμιευτηρίου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΤτΕ για τον μήνα Φεβρουάριο, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,18% από 1,32% τον Δεκέμβριο του 2009.

Για την πλευρά των δανειοληπτών, η αύξηση των επιτοκίων είναι άμεσα ορατή στα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο ΕΚΤ ή το διατραπεζικό euribor, το οποίο προεξοφλεί τις κινήσεις του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Έτσι ενδεικτικά, ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο ΕΚΤ συν spread 1,5%, δηλ. μέχρι σήμερα τελικό επιτόκιο 2,5%, είχε μηνιαία δόση 455 ευρώ. Μετά την πρόσφατη αύξηση του ευρωεπιτοκίου στο 1,25%, το τελικό επιτόκιο του δανείου διαμορφώνεται στο 2,75% και η μηνιαία δόση αυξάνεται στα 467 ευρώ.

Ειδικότερα από αύριο, σε αυξήσεις επιτοκίων προχωρούν:

1) Η Eurobank, η οποία αυξάνει κατά 0,25 της μονάδος

* τα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων, η απόδοση των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
* (έως 0,25 της μονάδος) τα επιτόκια των καταθέσεων του Λογαριασμού Όψεως Επαγγελματιών (Φυσικών Προσώπων)
* τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών και το Βασικό επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης Επιχειρηματικής Πίστης
* τα βασικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων
* το βασικό στεγαστικό επιτόκιο

2) Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία:

* αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων έως και 0,35%. Συγκεκριμένα, αυξάνεται το επιτόκιο του Τρεχούμενου Λογαριασμού Cash Manager, του Τρεχούμενου Λογαριασμού Winbank Direct, του Ταμιευτηρίου Πολυτέκνων σε όλες τις κλίμακες καθώς και του Εμπορικού Λογαριασμού, του Πολυμορφικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού Αγροτικής Ενίσχυσης σε ορισμένες κλίμακες.
* αναπροσαρμόζει τα επιτόκια επιχειρηματικών χορηγήσεων: Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) στο 8,90%, Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΠΕΧ) στο 8,50%, Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων (ΒΕΜΧ) στο 9,20%
* από 3/6/2011 αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος τα βασικά επιτόκια Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης.

Επιπλέον, άλλες τράπεζες έχουν ανακοινώσει:

• H Marfin Popular Bank: αύξηση 0,25% σε όλα τα προϊόντα καταθέσεων που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (Marfin Επαγγελματικός Λογαριασμός, Marfin Welcome, Marfin Best Spread, Marfin Best Account, MIG Partners Account και Λογαριασμός Μισθοδοσίας Όψεως Salary Plus, για όλα τα ποσά, Λογαριασμοί Μισθοδοσίας Salary Plus, MIG Salary και Μισθοδοσία & Υγεία, για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ, Λογαριασμός Μισθοδοσίας Marfin Public, για τα ποσά πάνω από 5.000 ευρώ, Λογαριασμός Αποταμίευσης Marfin Kid+, για τα ποσά πάνω από 10.000 ευρώ.

Επίσης, αυξάνεται το επιτόκιο στο λογαριασμό Marfin Ταμιευτήριο & Υγεία κατά 0,10% για τα ποσά πάνω από 1.000 ευρώ.

Κατά 0,25% αυξάνονται τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, αναπροσαρμόζονται τα εξής βασικά επιτόκια χορηγήσεων επιχειρήσεων: Επιτόκιο Χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων σε 6,25%, Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης σε 4,50%, Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων σε 9,85%, Προνομιακό Επιτόκιο Χορηγήσεων Επιχειρήσεων σε 6,25%.

Αυξάνονται επίσης από 0,25% έως 0,50%, τα επιτόκια των καταναλωτικών και προσωπικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

• Η Τbank νέα επιτόκια καταθέσεων ως εξής:

T ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Κλιμακούμενο επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €1.000,99: 0,50%
€1.001 – €10.000,99: 1,00%
€10.001 και άνω: 1,50%

T ΑΠΟΔΟΣΗ
Κλιμακωτό επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €5.000,99: 3,00%
€5.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001 και άνω: 0,50%

T ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμακωτό επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €5.000,99: 5,50%
€5.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001 και άνω : 0,65%

T BUSINESS
Κλιμακούμενο επιτόκιο / εξαμηνιαίος εκτοκισμός
€0 – €3.000,99: 0,50%
€3.001 – €10.000,99: 0,75%
€10.001- €50.000,99 : 1,00%
€50.001 και άνω:1,25%

• H Millennium Bank αυξάνει κατά 0,25% τα επιτόκια στους καταθετικούς λογαριασμούς «Αποταμιευτικός Ευρωπαϊκός», «Συνεργάτης» και «Λογαριασμός καταθέσεων υπό προειδοποίηση 35 ημερών».

Επίσης αναπροσαρμόζει κατά 0,50 ποσοστιαίες μονάδες τα κυμαινόμενα επιτόκια των Στεγαστικών δανείων «Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο», « Βασικό Στεγαστικό Κυμαινόμενο Plus», «Βασικό Επιδοτούμενο Κυμαινόμενο Plus», «Κυμαινόμενο Επιδοτούμενο Δημοσίου», των Προσωπικών – καταναλωτικών δανείων και των ανακυκλούμενων πιστώσεων ιδιωτών, Αγορών, ανάληψης μετρητών και μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών καθώς και το βασικό επιτόκιο χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις.

• Η Ελληνική Τράπεζα αναπροσαρμόζει τα επιτόκια:

Βασικό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών από 8,50% σε 9,00%, Προνομιακό Επιτόκιο Αλληλόχρεων Λογαριασμών από 6,65% σε 7,00%, Βασικό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης από 8,50% σε 9,00%, Προνομιακό Επιτόκιο Επιχειρηματικών Δανείων Τακτής Λήξης από 6,50% σε 6,90%.