ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 40 ΔΙΣ. ΤΑ ‘ΚΟΚΚΙΝΑ’ ΔΑΝΕΙΑ

Πάνω από 40 δισ. ευρώ υπολογίζονται τα δάνεια που δεν πληρώνουν στην ώρα τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, εκτινάσσοντας το ύψος των επισφαλειών για τις ελληνικές τράπεζες στα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ποσοστό των καθυστερήσεων στα δάνεια άνω των 90 ημερών κατέγραψε σοβαρή επιδείνωση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2011, όπου σταματούν τα επίσημα στοιχεία, καθώς εκτινάχθηκε στο 14,7% των συνολικών δανείων από 10,5% τον Δεκέμβριο του 2010.

Η αύξηση του δείκτη επισφαλειών στο 14,7% ανεβάζει τα δάνεια σε καθυστέρηση στα 37,3 δισ. ευρώ στο σύνολο των 252,9 δισ. ευρώ που ήταν οι συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ οι συνθήκες εξυπηρέτησης των οφειλών επιδεινώθηκαν περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του 2011, αλλά και το πρώτο δίμηνο του 2012.

Η υψηλή ανεργία, η μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών σε συνδυασμό με την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, υπονομεύουν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, εκτινάσσοντας τον Σεπτέμβριο του 2011 τον δείκτη των καθαρών καθυστερήσεων προς τα εποπτικά ίδια κεφάλαια στο 78,6% από 46,9% τον Δεκέμβριο του 2010.

Να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος PSI ανεβάζουν το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων για τις τράπεζες στα 26 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθετα κεφάλαια θα απαιτηθούν με βάση την αξιολόγηση της BlackRock στο δανειακό χαρτοφυλάκιο.

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των επισφαλειών στα στεγαστικά δάνεια που εκτινάχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2011 στο 14% από 10,3% τον Δεκέμβριο του 2010, ανεβάζοντας τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 11 δισ. ευρώ στο σύνολο των 79,2 δισ. ευρώ που ήταν την περίοδο εκείνη το χαρτοφυλάκιο της στεγαστικής πίστης. Σταθερά επιδεινούμενη είναι άλλωστε η εικόνα του χαρτοφυλακίου των καταναλωτικών δανείων, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να φθάνουν το 26,4% από 20% του χαρτοφυλακίου της καταναλωτικής πίστης, ξεπερνώντας τα 9 δισ. ευρώ στο σύνολο των 35 δισ. ευρώ.

Σοβαρή επιδείνωση εμφανίζει την ίδια περίοδο η ικανότητα των επιχειρήσεων να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, με τον δείκτη των καθυστερήσεων να αυξάνεται στο 13% από 8,8%, ανεβάζοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα 16 δισ. ευρώ στο σύνολο των 122,7 δισ. ευρώ που είναι το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων. Σε χαμηλό επίπεδο (46,2%) παρέμεινε το ποσοστό κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις, ενώ η μείωση των καταθέσεων οδήγησε στην περαιτέρω επιδείνωση του λόγου δάνεια προς καταθέσεις, που διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 στο 132,7% σε επίπεδο ομίλων, από 120,9% τον Δεκέμβριο του 2010. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζικών ομίλων κατρακύλησε στο -28,2% από -3,8%, ενώ στο -1,9% από -0,3% υποχώρησε η αποδοτικότητα ενεργητικού.