>Συνεργασία ΤΤ-Interamerican για ασφαλιστικά προγράμματα

>

Συνεργασία προώθησης ασφαλιστικών προγραμμάτων από το δίκτυο της Τράπεζας υπέγραψαν προ περίπου δύο μηνών η Interamerican και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Η συμφωνία αφορά τη διάθεση μέσω του δικτύου του ΤΤ μόνο ασφαλιστικών προγραμμάτων Ζημιών, κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε πέρυσι το ΤΤ και στο οποίο η προσφορά της Interamerican αναδείχθηκε καλύτερη.
Με τη συνεργασία αυτή η Interamerican ουσιαστικά θα προσφέρει τα προϊόντα Γενικών Ασφαλίσεων (αυτοκίνητα, ακίνητα, επιχειρήσεις) στο πελατολόγιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο θα αυξήσει με τη σειρά του τις συνέργειες με τα τραπεζο-ασφαλιστικά προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για τα προϊόντα στον κλάδο Ζωής (συνταξιοδοτικά, νοσοκομειακά) υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την Εθνική Ασφαλιστική.