ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Βραχυπρόθεσμη πορεία προς τις 1180 μονάδες;

 

Η κατάθεση στη Βουλή της τροπολογίας για τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες (που προβλέπει τη μετατροπή του σε  φορολογική απαίτηση με αποτέλεσμα το δημόσιο να εγγυάται ότι θα αποδώσει στις τράπεζες το μέρος του  φόρου που δεν θα συμψηφιστεί με κέρδη τα επόμενα χρόνια), εκτιμάται ότι δίνει …bonus 2-3 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα.

 

Περιορίζονται έτσι  και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για  την ανακεφαλαιποίηση μετά τα stress tests της 26ης Οκτωβρίου. Η χρηματιστηριακή αγορά, με βάση αυτό το στοιχείο, αναμένεται να κινηθεί θετικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, κερδίζοντας πάνω από 60 μονάδες στο γενικό δείκτη από τα παρόντα επίπεδα.

Την επόμενη χρονικά φάση της χρηματιστηριακής αγοράς θα καθορίσουν το πολιτικό κλίμα, η έκθεση της Τρόικας, οι πιθανές συζητήσεις για τη ρύθμιση του χρέους της χώρας και φυσικά η Προεδρική εκλογή, από την έκβαση της οποίας θα εξαρτηθούν οι πρόωρες ή όχι βουλευτικές εκλογές.