>ATEBank: Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων από reverse split

>

Σε εκποίηση των 14.227 κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα θα προχωρήσει η ΑΤΕbank, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 02/11/2011.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κλασματικά υπόλοιπα προέκυψαν μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,72 ευρώ σε 7,2000000318075800 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Τράπεζας με αναλογία 10 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, ήτοι με μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 905.444.444 σε 90.544.444 μετοχές (reverse split), όπως αποφασίστηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2011 και εγκρίθηκε με την υπʼ αριθμ. Κ2-4663/17-05-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Προς τούτο αποφασίστηκε να ανατεθεί στην ATE Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ η εκποίηση των ανωτέρω μετοχών η οποία θα διενεργηθεί την 08/11/2011. Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν θα έχει απόκλιση μεγαλύτερη από 5% της τιμής κλεισίματος της αμέσως προηγούμενης από την προκαθορισμένη για την εκποίηση ημερομηνία συνεδρίασης του Χ.Α. ( δηλ. τη Δευτέρα 07/11/2011)

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα διανεμηθεί στους δικαιούχους μετόχους με ευθύνη της ΑΤΕbank. Η ΑΤΕbank, με νεώτερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα της εκποίησης, καθώς και για τη διαδικασία είσπραξης από τους δικαιούχους του προϊόντος της εν λόγω εκποίησης.