>Geniki Bank: Εγκρίθηκε η μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

>
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Geniki Bank πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2011 και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου 42 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 127.159.715 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου άϋλες μετοχές, επί συνόλου 141.999.464 ήτοι ποσοστό 89,55% μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε τα εξής :
H απαρτία που συγκεντρώθηκε επέτρεψε στην Γενική Συνέλευση να αποφανθεί επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφάσισε τα ακόλουθα :
1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2010 (01.01.2010 μέχρι 31.12.2010 ) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
2) Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 .
3) Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκριση τους για τη χρήση 2011 και την έγκριση των αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.
4) Την επικύρωση της εκλογής του μέλους του Δ.Σ. κ. Γιάγκου Χαραλάμπους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χρήστου Ακκά .
5) Την Επικύρωση του ορισμού του κ. Γιάγκου Χαραλάμπους ως νέου Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ.Xρ. Ακκά.
6) Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών “DELOITTE Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.” για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου των Εταιρειών της για τη χρήση 2011 και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής της.
7) Την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές ή Υπάλληλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
8) Την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 99.399.624,80 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από €1,00 σε € 0,30 ανά μετοχή, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.