>MIG: Στα €372,5 εκατ. τα έσοδα

>
Σε 372,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της MIG το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα μικτά κέρδη τριμήνου υπολογίζονται σε €29,2 εκατ.

Σε εταιρικό επίπεδο, οι ζημίες μετά από φόρους τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €4,6 εκατ.

Παράλληλα, σε επίπεδο ομίλου οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες υπολογίζονται σε €67,8 εκατ. σε σύγκριση με ζημία €89,5 εκατ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόδοση του πρώτου τριμήνου ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της Διοίκησης.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι παρότι το πρώτο τρίμηνο είναι παραδοσιακά το δυσμενέστερο στους περισσότερους τομείς, πολλές από τις εταιρείες έχουν βελτιώσει τα αποτελέσματά τους σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι ενώ η βελτίωση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στα επόμενα τρίμηνα

Η καθαρά θέση του Ομίλου βρίσκεται σε €2,1 δισ. ή €2,70 ανά μετοχή και η τρέχουσα ρευστότητα σε εταιρικό επίπεδο φθάνει τα €497,4 εκατ.

Όπως επισημαίνεται, μετά από μια διετία αμυντικής στρατηγικής που έδινε έμφαση στην διατήρηση μεριδίων αγοράς, εφαρμογής πρωτοβουλιών περιορισμού κόστους και συστηματικής μείωσης του δανεισμού, η Marfin Investment Group άλλαξε την στρατηγική της εφέτος και επικεντρώνεται στη δημιουργία μετοχικών υπεραξιών μεσοπρόθεσμα

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης που αναλήφθηκαν πέρυσι και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι εταιρείες μας θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις αυτές παρουσιάζοντας τις θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματά τους στα επόμενα τρίμηνα.

Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε αποτελέσματα με ενοποιημένες πωλήσεις τριμήνου €372,5 εκατ και ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας €67,8 εκατ.

Σε εταιρικό επίπεδο οι ζημίες έφθασαν συνολικά σε €4,6 εκατ για το πρώτο τρίμηνο.

Η καθαρά θέση (NAV) του ομίλου βρίσκεται σήμερα στα €2,1 δισ, αντιπροσωπεύοντας Καθαρή θέση €2,70 ανά μετοχή. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η κερδοφορία του πρώτου τριμήνου, επηρεάστηκε από υψηλή εποχικότητα που παραδοσιακά έχει επιπτώσεις σε πολλές εταιρείες του χαρτοφυλακίου της MIG. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της MIG, όπως η Vivartia και η Attica, καθώς και εταιρείες όπως το Υγεία, η Olympic Air, η Sunce και το Hilton, ιστορικά δείχνουν μείωση πωλήσεων και δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο, πριν από το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κατά τα οποία τα μεγέθη τους αυξάνονται σημαντικά.

Παρόλα αυτά, και το τρίμηνο αυτό οι εταιρίες της MIG συνεχίζουν να ενδυναμώνουν την ηγετική θέση στους τομείς τους, διατηρώντας σημαντικά μερίδια αγοράς, την υψηλότερη αναγνώριση των επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών από το καταναλωτικό κοινό, αλλά και προσφέροντας νέα καινοτόμα προϊόντα στην αγορά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτο τριμήνου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Investment Group (MIG) κ. Διονύσης Μαλαματίνας, δήλωσε:

“Όπως είχαμε ανακοινώσει στα αποτελέσματα έτους του 2010, η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την έναρξη της αλλαγής στην εταιρική μας στρατηγική. Από την αμυντική στρατηγική που στόχευε κυρίως στην ενίσχυση και διατήρηση των σημαντικών μεριδίων αγοράς των εταιρειών μας, έχουμε πλέον κινηθεί προς την τοποθέτηση έμφασης στη ενίσχυση και την εμφάνιση της αξίας των επενδύσεών μας. Έχουμε μεταθέσει τις προσπάθειές μας, στην δημιουργία μετοχικών υπεραξιών, μεσοπρόθεσμα.

Παρά την αλλαγή αυτή, είμαστε ικανοποιημένοι για από τα σημαντικά μερίδια αγοράς και την ηγετική θέση των εταιρειών μας, καθώς και τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε εταιρικό επίπεδο σε κάθε επιχείρηση για να συνεχιστεί η μείωση κόστους και η ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών στα προϊόντα μας. Από επιχειρησιακή οπτική, παρά την παραδοσιακά χαμηλή απόδοση του πρώτου τριμήνου σε πολλούς τομείς όπως τα τρόφιμα, οι μεταφορές και η ψυχαγωγία καταφέραμε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, μειώνοντας τις ζημίες. Οι εταιρείες μας χωρίς αμφιβολία επηρεάστηκαν από τη τρέχουσα φάσητης οικονομίας και παρότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και στο υπόλοιπο έτος, πιστεύουμε ότι με τις συλλογικές προσπάθειές μας έχουμε δημιουργήσει την ισχυρή βάση από την οποία οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους καθώς θα βελτιώνονται οι οικονομικές συνθήκες. Παρά το περιβάλλον των συνεχιζόμενων προκλήσεων οι προσπάθειές μας είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των εταιρειών σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.

Κατά το πρώτο τρίμηνο δρομολογήσαμε πολλές πρωτοβουλίες που είχαν πραγματικές επιπτώσεις στις επιδόσεις μας. Στην Olympic Air, δώσαμε νέες προτεραιότητες στα δρομολόγια και τους προορισμούς ώστε η εταιρεία να εξελιχθεί σε περιφερειακό αερομεταφορέα, εξορθολογώντας πολλά από τα μακρινά δρομολόγια και πραγματοποιώντας κέρδη από την πώληση θυρίδων. Παράλληλα έχουμε προχωρήσει σε αρκετές συμφωνίες συνεργασίας με άλλες αεροπορικές εταιρείες ενισχύοντας τις προσφορές μας σε πολλούς προορισμούς και προσφέροντας στους πελάτες καλύτερες από τις προηγούμενες, ευκαιρίες. Στον όμιλο νοσοκομείων Υγεία, ολοκληρώσαμε την πώληση των νοσοκομείων στην Τουρκία, κίνηση που έχει ήδη επηρεάσει θετικά τα τρέχοντα αποτελέσματα της εταιρείας. Στην Attica, ανακοινώσαμε συμφωνία κοινών δρομολογίων με την ΑΝΕΚ, προσφέροντας στους πελάτες ευελιξία και συνεχιζόμενη αξία σε πολλά από τα δρομολόγιά μας.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι παραδοσιακά το πλέον αδύναμο εξαιτίας της εποχικότητας σε αρκετές από τις εταιρίες μας. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ήδη βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιμένουμε έως το τέλος της χρονιάς σημαντική επιχειρησιακή βελτίωση σε σχέση με το 2010. Οι τάσεις που καταγράφονται και οι πρωτοβουλίες που υιοθετήθηκαν δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην πορεία για επιστροφή στην κερδοφορία το 2012.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε έντονα ότι οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου, έχουν δρομολογηθεί για να έχουν λειτουργική κερδοφορία και με την πεποίθηση αυτή συνεχίζουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα δυνατόν προϊόντα και υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας”.